כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים

לוח הודעות

 

מערכת שעות

דף מערכת השעות הינו דף מידע כללי המאפשר לצפות כיצד נראת מערכת השעות בסמטר לכל מחזורי הלימוד הקיימים בתוכנית הלימודים.

תחומי התוכן המוצגים הינם: ימי הלימוד‚ שעות הלימוד‚ שם הקורס‚ קוד הקורס‚ ושמות המרצים.

לכל מחזור לימודים יש את מערכת השעות המיועדת לו בהתאם לתוכנית הלימודים כמובן.

בואו נבין מה עושים וכמה זה פשוט... >>

למערכת שעות
   

נהלים ותקנונים

 

הרשמה

מטרת דף נהלים ותקנונים הינה לאגד לקבץ ולסקור את הנהלים אשר הועברו והופצו על-יד מנהלת התוכנית ללימודי חשבונאות בכפוף להוראות האוניברסיטה בר-אילן.

דף הנהלים לא נועד להחליף.לשנות את הנהלים המחייבים כפי שפורסמו על-ידי מנהלת התוכנית מעת לעת.

כמו כן אין האמור בדף זה כדי להוות אישור על שינוי כלשהו בהסכם ההתקשרות‚ הנהלים הרשמיים וכל מסמך רשמי שהופצו על-ידי המנהלה.

לפרטים נוספים