כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
נהלים ותקנונים
נוהל/תקנון
יצירת קשר עם המזכירות
יצירת קשר עם מזכירות התוכנית

מזכירות התוכנית ממוקמת בבניין הנדסה (בניין מספר 1102), בקומה רביעית, בחדר מספר 415.
למפת הקמפוס לחץ כאן 

טלפון במשרד - 03-5344445 .

דואר אלקטרוני: info@barilan-cpa.co.il

שעות הקבלה במשרד:

 
ימים א′- ה′ 09:00-17:30 
יום ו′ לא מתקיימת קבלת קהל
אתר האינטרנט של התוכנית
אתר האינטרנט של התוכנית

לנוחיותכם, קיים אתר אינטרנט של התוכנית ללימודי חשבונאות במסגרת המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן בכתובת:


על מנת להיכנס לדף הבית של התוכנית, יש ללחוץ על הקישור של כניסה לסטודנטים קיימים, המופיע בתחתית דף הבית.

דף הבית של התוכנית מכיל לנוחיותכם מידע כללי ומידע אישי.
מידע כללי ומידע אישי באתר התוכנית
מידע כללי

מידע זה מיועד לכלל הסטודנטים הגולשים באתר ובו ניתן להתעדכן אודות לוח זמנים אקדמי, מערכת שעות, לוח מבחנים, נהלים של התוכנית, יצירת קשר עם מזכירות התוכנית ופרטים כלליים אחרים.


מידע אישי

מידע זה הינו מידע פרטני לכל סטודנט באופן אישי המכיל:
עדכון פרטים אישיים, צפייה במערכת שעות ולוח מועדי בחינות אישי, קבלת כרטיסי נבחן, הודעות מנהליות וכדומה.
כמו כן ישנה גישה לקבלת חומר למידה ושאר עזרי לימוד לקורס, מבחנים, שיעורים, סילבוסים ועוד.

בנוסף קיימת גם אפשרות לפנייה מקוונת למזכירות התוכנית, כולל אפשרות של מילוי טפסים שונים:

1. שירות הזמנת טפסים:
     
      א. אישור לימודים.
      ב. אישור שכר לימוד.
      ג. אישור על תאריכי בחינות.
      ד. אישור על קיום בחינות.

2. שירות מילוי טפסים מנהליים:

      א. בקשה לפטורים.
      ב. בקשה לפטור מקורס ביהדות.
      ג. בקשה למועד מיוחד.
      ד. בקשה להקפאת לימודים.
      ה. בקשה להפסקת לימודים.


כניסה ל "מידע אישי"

הכניסה למערכת המידע אישי באתר התוכנית מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמא אישית.

לכניסה - יש להקליק בדף הבית על "מידע אישי" ולהזין בשדות הבאים:

שם משתמש
- הינו כתובת המייל של הסטודנט.
סיסמא – לצורכי אבטחת מידע לצורך הפעלת החשבון בפעם הראשונה ישלח מראש ע"י המערכת מייל עם סיסמא וקישור להפעלת הכניסה ראשונית.


שכחת את סיסמתך לאתר:


1. אנא הקלק על שורת  "שכחת סיסמא?"
2. הזן את כתובת דואר אלקטרוני שלך הרשום במערכת, הסיסמא אמורה להגיע למייל שלך תוך מספר דקות.

חשוב לציין כי במידה והמייל שישלח מהמערכת לא יופיע בדוא"ל האישי בתיקיית דואר נכנס, יש לבדוק האם הוא הועבר אוטומטית
לתיקיית ה (ספאם) spam או (זבל) junk

במידה והמייל הראשוני לא התקבל או במקרה ואינך רואה עדיין את המייל  ניתן לקבל את הסיסמא באמצעות פנייה למנהל הטכני של האתר בדף צור קשר.
כניסה למידע אישי באתר האוניברסיטה
במקביל למידע האישי באתר התוכנית, מפעילה האוניברסיטה שירות מידע אישי לסטודנט בכתובת הבאה https://dory.os.biu.ac.il/AIS

במידע האישי תוכל לצפות, בין היתר, במועדי הבחינות, ציוני המבחנים, בממוצע ציוני הביניים שלך עד כה וכן במחברת הבחינה שלך.

את הסיסמא למידע האישי באתר האוניברסיטה ניתן לקבל בכתובת הבאה:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=WhatMyPassword

בכל בעיה בנושא הנ"ל, יש לפנות למדור שמ"ע בטלפון 9392* או 03-5317000.

לנוחיותכם, מצ"ב סרטון הדגמה לשימוש במידע האישי. לצפייה בסרטון לחץ כאן.
שכר לימוד
שכר לימוד

****נהלי שכ"ל לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ב****

מספר שבועות לפני תחילתו של כל סמסטר נשלח לסטודנט שובר תשלום ראשון (מקדמה).
יש לשלמו לפני היום הראשון ללימודים של אותו סמסטר. בהוראת רקטור האוניברסיטה סטודנט אשר לא ישלם את השובר הראשון
ולא יעביר העתק ,לא יהיה רשום לקורסים של אותו הסמסטר.

לאחר תשלום השובר יש להעביר  את העתקו למזכירות המסלול לפקס מס′ 03-6359793 או בדוא"ל info@barilan-cpa.co.il.

על הסטודנט חלה החובה לשלם ולוודא כי אישור התשלום הגיע למזכירות. סטודנט אשר לא יעביר את אישור התשלום, דינו כדין מי שלא שילם.


סכום שכר הלימוד ישולם מדי סמסטר לפי חישוב שעות ההוראה של אותו הסמסטר (כיום התעריף הוא 380 ש"ח לשעת סמסטר). סכום התשלום לכל סמסטר יחולק לשני חלקים - מקדמה ע"ח שכר הלימוד תשולם לפני תחילת הסמסטר, והיתרה כחודש לאחר פתיחתו.

על הסטודנט לשלם את השובר עד לתאריך הנקוב על גבי שובר התשלום, אחרת הוא עלול לאבד את זכאותו להיבחן!

לאחר התשלום המלא עבור הסמסטר תינתן לסטודנט הרשאה להורדת כרטיס נבחן שישלח באמצעות המידע האישי שבאתר התוכנית.

רק עם כרטיס הנבחן שנשלח במייל זכאי הסטודנט לגשת לבחינות (ראה הוראות לגבי נהלי הבחינות).


(חשוב לציין: לעיתים המערכת של בר אילן שולחת באופן אוטומטי חיוב על שכ"ל. בכדי להימנע מבעיות מיותרות, שימו לב כי שוברי התשלום שקבלתם אכן שייכים למזכירות התוכנית ללימודי תעודה בחשבונאות) .
****נהלי שכ"ל לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר א′ בשנה"ל תשע"ב *****

מספר שבועות לפני תחילתו של כל סמסטר נשלח לסטודנט שובר תשלום ראשון (מקדמה).
יש לשלמו לפני היום הראשון ללימודים של אותו סמסטר. סטודנט אשר לא ישלם את השובר הראשון לא תינתן לו הרשאה להרשם במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה הנקראת פריא"ל.

הרישום דרך הפריא"ל הינו בעבור סמסטר א′ וסמסטר ב′ ,אי לכך התשלום הינו בהתאם .

תעריף שכר הלימוד מחושב לפי :

1.שעות ההוראה של אותו הסמסטר (כיום התעריף הוא 380 ש"ח לשעת סמסטר).
2.תשלומים נילווים-דמי רווחה ושרותים - 300 ש"ח .
להרחבה מהם השירותים הנלווים נא לפנות לידיעון לסטודנט שחולק לך עם קבלתך ללימודים .
חשוב לציין שחלק מהשירותים הנלווים ניתנים ע"י אגודת הסטודנטים - אם אינך מעוניין בשרותי הרווחה עליך להודיע בכתב למדור שכ"ל
עד יום פתיחת שנה"ל תשע"ב.
3. דמי אבטחה -390 ש"ח .

מועדי תשלום שכ"ל

תשלום ראשון:  מורכב מתשלום המקדמה ( לסמסטר א+ב) וישולם עד יום עריכת תוכנית הלימודים.
תשלום שני:     עד 15.11.2011 תשלום זה משלים ל- 40% מחיוב שכ"ל השנתי ( סמסמטר א+ב ).
תשלום שלישי: עד 15.12.2011 תשלום זה משלים 55% מחיוב שכ"ל השנתי ( סמסמטר א+ב ).
תשלום רביעי:  עד 15.02.2012 תשלום זה משלים 70% מחיוב שכ"ל השנתי ( סמסמטר א+ב ).
תשלום חמישי: עד 15.03.2012 תשלום זה משלים 85% מחיוב שכ"ל השנתי ( סמסמטר א+ב ).
תשלום שישי:   עד 15.04.2012  יתרת התשלום לסמסטר א + ב.

שוברי התשלום כוללים תמיד סכומים קודמים שלא שולמו עד לתאריך הפקת השובר.
לסטודנטים שלא שילמו שובר תשלום במועד הנקבע, בטרם יונפק השובר הבא, יכלול השובר הבא את סכום הפיגור בנוסף לתשלום התקופתי , בתוספת הצמדה למדד.

התחייבויות חלקיות ,פטור חלקי או מלגה , אשר אינם מממנים את מלוא שכ"ל, יכסו את התשלומים האחרונים ועל הסטודנטים לשלם את יתרת חלקם בתשלומים הראשונים.

שוברי התשלום נשלחים בדואר כשבוע לפני מועד התשלום. סטודנט אשר לא יקבל במועד שובר תשלום ,יפנה לשכ"ל לצורך ברור.
אי קבלת השובר איננה משחררת את הסטודנט מתשלום שכ"ל במועדים שפורסמו.

הצמדות וחובות

סטודנט אשר לא ישלם את שכ"ל במועדים אשר נקבעו לתשלום שכ"ל יחוייב בהפרשי הצמדה למדד, בתוספת דמי פיגורים בסך 0.25% בגין כל שבוע פיגור.
חישוב דמי הפיגורים יעשו החל מה-15 לחודש בו חל מועד התשלום הנקוב לעיל.
בהפריש הצמדה יחוייבו גם כל אותם סטודנטים אשר חוייבו בשכ"ל בתוך שנת הלימודים מכל סיבה שהיא. התלשום עבור דמי הפיגורים ישולם בכרטיס נבחן סמסטר ב′.


 

 מלגות ויתרות זכות
מלגות ויתרות זכות

סטודנט אשר הועברו עבורו סכומי כסף למדור שכר לימוד של אוניברסיטת בר אילן, או סטודנט אשר קיימת יתרת זכות עבורו בחשבון, יעביר למזכירות התוכנית  את שובר התשלום בצירוף אישור ממדור שכר לימוד כי סכום התשלום המבוקש אכן נמצא בחשבון ומנותב לטובת לימודי תעודה בחשבונאות.

לידיעתך: במידת הצורך, בהגיעך למדור שכר הלימוד אנא פנה לגברת מזל אטש בלבד.
נהלי הרשמה
נהלי הרשמה

****נהלי הרשמה לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ב ****

בשבועות הראשונים של כל סמסטר מתבצעת הרשמה עבור כל סטודנט בהתאם לסמסטר הלימודים בו הוא נמצא, ובהתחשב בפטורים אותם הוא קיבל.

חשוב להבהיר כי לא תתאפשר הרשמה מאוחרת לסמסטר אלא במקרים חריגים, וזאת בכפוף לאישור מיוחד של הרכזת האקדמית של התוכנית.

בתום תהליך הרישום במערכת מנהל הסטודנטים, ישלח לסטודנט בדואר אישור אודות הקורסים אליהם נרשם באותו הסמסטר.

על הסטודנט חלה האחריות לבדוק מדי סמסטר בתום הרישום:

1. כי קיימת התאמה בין מספר הקורסים אליהם נרשם לבין אלו שנקלטו במערכת מנהל הסטודנטים.
2. שכר הלימוד בו חויב הסטודנט אכן תואם את מספר השעות הרשומות במערכת מנהל הסטודנטים.

במידה וסטודנט אינו מקבל אישור על הרשמתו עליו לוודא את ההרשמה במזכירות התוכנית.

סטודנט אשר לא ניגש לבחינה או נכשל בקורס, נדרש לפנות למזכירות התוכנית על מנת להסדיר את המשך הרשמתו.


****נהלי הרשמה לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר א′ בשנה"ל תשע"ב ****
בשבועות הראשונים לפני תחילת שנת הלימודים , לאחר תשלום שובר המקדמה כל סטודנט יקבל הודעה על דרך הרשמתו באמצעות רישום אינטרנטי - פריא"ל  ועל חלון הזמן שיפתח לצורך הרישום.

כניסה למערכת הרישום האינטרנטי:

לאחר קבלת ההודעה על הסטודנט להכנס לאתר הפריא"ל ,הכניסה לאתר הרישום תיהיה דרך אתר האוניברסיטת בר אילן
שכתובתו : WWW.BIU.AC.IL , דרך תפריט "קישורים מהירים" בלחיצה על כפתור הפריא"ל .

באמצעות הקלדה של תעודת הזהות וקוד אישי אשר מופיע על גבי שובר התשלום הראשון תתאפשר כניסה למערכת האישית של כל סטודנט. לאחר מכן , המערכת תאפשר רישום לכל רכיבי התוכנית .

ניתן למצוא באתר זה את מועד חלון הזמן האישי: מועד הרישום הינו חלון זמן של ארבע שעות בתאריך שנקבע ובו יוכל הסטודנט להכנס למערכת ע"מ לבצע רישום לקורסים.

חשוב לציין - הרשום לסמסטר קיץ יתבצע בנפרד ועל כך ישלחו הנחיות בהמשך.
בקשה לפטורים מקורסים
בקשה לפטורים מקורסים

על פי החלטת האוניברסיטה, יינתנו פטורים במסגרת התוכנית רק לגבי הקורסים המפורטים להלן:

קוד הקורס בתוכנית שם הקורס בתוכנית
66-195 מבוא לתורת המשפט
66-198 דיני חוזים
66-193 דיני מיסים א′
66-283 דיני חברות
66-287 דיני מסחר
66-714 דיני ביטוח ועבודה


אם הנך סבור כי ישנם קורסים שנלמדו במסגרת אקדמית החופפים לקורסים הנ"ל וכן לא נתקבל עליהם פטור, אזי בהתאם לנהלי התוכנית ניתן למלא טופס בקשה לפטורים מקורסים.

מובהר בזאת כי על סמך לימוד של קורס מסוים, ניתן לקבל אך ורק פטור מקורס אחד.

יש לצרף לבקשת הפטור:

1. סילבוסים של הקורסים, בהם הנך מבקש את הפטורים השונים.
2. גיליון ציונים המהווה אישור שעמדת בכל הדרישות האקדמיות והמנהליות של הקורסים.

את השירות למילוי הטופס באופן מקוון ניתן לבצע באתר התוכנית במערכת המידע אישי:

תפריט -> מילוי טפסים -> טופס בקשה לפטורים.

יש להגיש את הבקשה עד תחילת הלימודים. לאחר מועד זה, לא יתקבלו בקשות לפטורים.
לימודי יסוד ביהדות
לימודי יסוד ביהדות

לאור אופייה המיוחד של האוניברסיטה והדגש על לימודי יסוד ביהדות ומורשת ישראל, כל סטודנט הלומד בתוכנית ללימודי תעודה בחשבונאות מחויב בלימוד קורס יהדות בעל 4 ש"ס, למעט סטודנט בוגר תואר ראשון או שני באוניברסיטת בר אילן ושלוחותיה בלבד שיש ברשותו אישור המעיד על כך.

מובהר בזאת כי קבלת הפטור מקורס יסוד מותנה בלימוד 14 נק"ז בלימודי יסוד.

סטודנט אשר למד בהיקף זהה במוסד לימוד שאינו בר אילן ושלוחותיה יכול להגיש בקשה לפטור מקורס ביהדות.

את השירות למילוי באופן מקוון של טופס הבקשה לפטור מלימודי יהדות ניתן לבצע באתר התוכנית במערכת המידע אישי:

תפריט -> מילוי טפסים -> טופס בקשה לפטור מקורס ביהדות.

הטופס המלא יועבר לבדיקתו של פרופסור יהושע שוורץ ראש המרכז ללימודי יסוד ביהדות.
חשוב להבהיר כי משך הטיפול בבקשה יערך עד שבועיים ותשובה סופית תשלח באופן ממוחשב ישירות למידע האישי של הסטודנט.

יש להגיש את הבקשה עד לתום הסמסטר הראשון בתוכנית. לאחר מועד זה, לא יתקבלו בקשות לפטור.

חשוב להבהיר כי הקורס ביהדות מובנה בתוכנית הלימודים והוא יופיע כחלק מתוכנית הלימודים.

סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר א′ בשנה"ל ילמדו קורס זה בסמסטר השני ללימודיהם.

סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר ב′ בשנה"ל ילמדו קורס זה בסמסטר הרביעי ללימודיהם.
 
קורס היסוד ביהדות הינו קורס חובה, בלעדיו לא יוכל הסטודנט לגשת לבחינות המועצה.


הנחיות כניסה לקורס המתוקשב ללימודי יסוד ביהדות

כניסה לאתר הקורס תתאפשר רק בסמסטר בו הינו מופיע כחלק מתוכנית הלימודים, והינך רשום במדור תוכניות לימודים כנכתב לעיל.

לאתר הקורס המתוקשב ללימודי יסוד ביהדות:

1. גש לאתר האוניברסיטה בכתובת www1.biu.ac.il
2. בפאנל העליון דבל קליק על סטודנטים
3. בחלון הניוט הימני גש ל: קורסים מידע ורישום -> קורסים מתוקשבים

ההנחיות לכניסה מופיעות בקישור הבא:
http://hl2.biu.ac.il/upload/misc/inpages/page_a.html
מועד בחינה ומיקומה
מועד בחינה ומיקומה

מידע אודות מועדי הבחינות ניתן לקבל באופנים הבאים:

1. מידע עבור מועדי הבחינות של כלל מחזורי הלימוד ניתן לראות ב"לוח מבחנים" באתר התוכנית.

2. מידע עבור מועדי הבחינות באופן פרטני, במידע האישי.

קיימת חשיבות רבה למעקב אחר עדכונים באתר התוכנית.

התנאים המזכים סטודנט להשתתפות בבחינה.

1. הסטודנט רשום לקורס במערכת מנהל הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן.
2. הסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד עבור קורסי הסמסטר וכן וידא כי מזכירות התוכנית קיבלה העתק משוברי התשלום.
3. הסטודנט עמד בכל המטלות הנדרשות על פי תיאור הקורס כפי שהוצג על ידי המרצה.

מיקום הבחינה

את מיקום הבחינה ניתן למצוא בשני אופנים:

1. אתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ערב הבחינה, בכתובת הבאה https://dory.os.biu.ac.il/AIS

    מידע לסטודנטים -> מידע כללי -> מועד בחינה ומיקומה
 
2. על גבי לוחות המודעות הפרוסים ברחבי האוניברסיטה ביום הבחינה.

להזכירכם :

א. בכל בחינה על הסטודנט להצטייד בכרטיס המבחן המקורי ובת.ז.

ב. על הסטודנט להיבחן אך ורק עם הקבוצה בה הוא רשום.

    סטודנט שאינו רשום ושמו אינו מופיע ברישומי המחשב של בר אילן אינו מורשה לגשת לבחינה. אי לכך גם אם במערכת מידע האישי רישומי המחשב תואמים
את הקורס אותו הנך לומד,עדיין חלה חובת בדיקה מול מערכת מנהל הסטודנטים של בר אילן .

לפרטים נוספים באתר האוניברסיטה לחץ כאן
נוהל כרטיס נבחן
נוהל כרטיס נבחן
ההשתתפות בבחינות מותנית בהצגת כרטיס נבחן מאושר. בכרטיס הנבחן רשומים מספרי הקורסים בהם הסטודנט רשאי להבחן.

****נהלי שכ"ל לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ב****

סטודנט הלומד בתוכנית ללימודי חשבונאות ( והחל את לימודיו לפני שנת תשע"ב ) יהיה זכאי לכרטיס נבחן ייחודי לתוכנית המוכר על ידי מדור בחינות .

זכאות לכרטיס נבחן מותנה בתשלום מלא של שכר הלימוד עבור קורסי הסמסטר .

כרטיס הנבחן ישלח בתום הסמסטר באופן מקוון למערכת המידע האישי לכל סטודנט אשר עומד בתנאים המזכים אותו לגשת לבחינות סוף הסמסטר.

לכן על הסטודנט לוודא:

1. כי פרטיו האישים מעודכנים במידע האישי.
2. שוברי התשלום עבור קורסי הסמסטר שולמו ונתקבלו במזכירות התוכנית עד לתאריך הנקוב על גבי השובר.

קבלת הכרטיס נבחן

את השרות להורדת כרטיס הנבחן באופן מקוון ניתן לבצע באתר התוכנית במערכת המידע האישי:

תפריט -> הורדת כרטיס נבחן -> קבלת כרטיס נבחן לסמסטר

אם מסיבה כלשהי כרטיס הנבחן לא התקבל, הנך מתבקש ליצור קשר עם מזכירות התוכנית.

מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להיבחן עם כרטיס הנבחן של אוניברסיטת בר אילן, אלא אך ורק עם כרטיס הנבחן של לימודי התעודה בחשבונאות. סטודנט אשר יגיע למבחן ללא כרטיס הנבחן הנ"ל לא יוכל להיבחן באותו המועד.

סטודנט אשר הועברו סכומי כסף עבורו למדור שכר לימוד של אוניברסיטת בר אילן, או סטודנט אשר קיימת יתרת זכות עבורו בחשבון, יעביר למזכירות סטודנטים את שובר התשלום בצירוף אישור ממדור שכר לימוד כי סכום התשלום המבוקש נמצא בחשבונו ומיועד ללימודי תעודה בראיית חשבון בכדי לקבל את כרטיס הנבחן. (חשוב להבהיר כי אשת הקשר במדור שכ"ל אשר מטפלת בסטודנטים של לימודי החשבונאות הינה הגברת מזל אטש בלבד!)


****נהלי שכ"ל לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר א′ בשנה"ל תשע"ב****

סטודנט שהחל את לימודיו בשנת תשע"ב בתוכנית , ושילם את מלוא שכ"ל עד למועד הפקת כרטי הנבחן יקבל כרטיס נבחן  ממוחשב דרך מדור שכ"ל. כרטיס הנבחן ישלח בדואר לפני תקופת הבחינות.
סטודנט אשר חייב בתשלום יורשה להבחן רק עם כרטיס נבחן חתום ע"י הבנק.

סטודנט ששכח/ איבד את כרטיס הנבחן יוכל לבקש אישור נוסף ממדור שכ"ל או במוקד שמ"ע ע"מ לגשת לבחינה.

על הסטודנט לוודא היטב כי כל הקורסים שלומד רשומים על גבי כרטיס הנבחן.
לא תינתן כל אפשרות להבחן בקורסים שלא יופיעו על גבי כרטיס הנבחן.
התאמות בבחינות
התאמות בבחינות


סטודנטים הזכאים להתאמות בבחינות יפנו למדור מעורבות חברתית בטלפון 03-5318491.

יש לפנות למדור מוקדם ככל האפשר על מנת לברר את המועדים האחרונים להגשת הבקשות.
לפרטים נוספים באתר האוניברסיטה לחץ כאן

קבלת ציונים
קבלת ציונים

ציוני המבחנים יפורסמו במידע האישי באתר האוניברסיטה בכתובת הבאה https://dory.os.biu.ac.il/AIS

תפריט: מידע לסטודנטים -> מידע אישי -> ציון בקורס.

כמו כן, ניתן לקבל קובץ סריקה של מחברת הבחינה.

קובץ הסריקה של מחברת הבחינה יעמוד לרשותך באתר האינטרנט‚ במידע האישי ציון בקורס ציוני ביניים.

בגין הצפייה במחברת בפעם הראשונה‚ תחויב בסך של 5 ש"ח. התשלום באמצעות כרטיס אשראי. צפייה נוספת אינה כרוכה בתשלום. אנא שים לב להנחיות שייפתחו לפני הצפייה.

באם קיימת בעיה בסריקה, אנא פנה לחברה המבצעת את הסריקה‚ בכתובת הבאה: http://www.tomax.co.il/BIU

ציון עובר בקורס
ציון עובר בקורס

ציון עובר בקורס בלימודי התעודה בחשבונאות הינו 60.

סטודנט שציונו במבחן נמוך מ-65 רשום אוטומטית למועד ב′.

סטודנט שציונו במבחן 65 ומעלה, ומעוניין לשפר את הציון יגיש טופס בקשה לשיפור ציון במועד ב′ במידע האישי שבאתר האוניברסיטה בכתובת הבאה https://dory.os.biu.ac.il/AIS

חשוב לציין שהמועד האחרון קובע את הציון הסופי!
מועד ב' ושיפור ציון
מועד ב′ ושיפור ציון

סטודנט אשר אינו ניגש למועד א′, או שקיבל ציון נמוך מ-65 רשום אוטומטית למועד ב′ של הקורס.

במידה והנך מעוניין לשפר ציון, יש למלא בקשה לשיפור ציון במידע האישי לסטודנט שבאתר האוניברסיטה בכתובת הבאה https://dory.os.biu.ac.il/AIS

תפריט: מידע לסטודנטים -> מידע אישי -> רישום שיפור ציון.

דגשים חשובים:

1. כל סטודנט זכאי לשפר את ציונו פעם אחת בלבד בקורס.

2. סטודנט שלא נבחן שנית במועד ב′ של הקורס בשנה"ל בה למד את הקורס, יוכל להגיש בקשה למועד מיוחד (בכפוף להנחיות, ראה סעיף מועדים מיוחדים)
    בהתאם לתנאים הבאים :
א. הקורס מתקיים בסמסטר העוקב.
ב. הקורס אינו מהווה תנאי מוקדם לקורס מתקדם בו למד/לומד הסטודנט.
ג. חל איסור על הרשמה מחדש לקורס לצורך שיפור ציון.

3. הציון הקובע הינו הציון המאוחר, גם אם הוא נמוך יותר.
מועדים מיוחדים

נוהל בקשה למועד מיוחד –

מתייחס לכלל הסטודנטים הלומדים בלימודי תעודה

סטודנט הרשום לקורס זכאי לנצל שני מועדי בחינה בקורס זה. סטודנט שלא ניצל אחד או שניים מהמועדים יוכל לממש את זכותו להיבחן בקורס במועד הבחינה שיתקיים בסמסטר העוקב.

מובהר בזאת כי בשום אופן לא ייכתב מועד בחינה מיוחד לסטודנט בתוכנית;

באחריות הסטודנט להתעדכן עם מרצה הקורס באם ישנם שינויים בחומר הנלמד.

 

סטודנט הסבור כי הינו זכאי למועד מיוחד בקורס נדרש למלא טופס בקשה למועד מיוחד של התוכנית בלבד!

 

להורדת הקובץ למילוי הבקשה למועד מיוחד יש לפנות במייל למזכירות התוכנית או לחץ כאן  .

 

דגשים חשובים:

  1. בקשות למועדים מיוחדים ניתן להגיש עד שנתיים מהרישום המקורי של הקורס. דהיינו, סטודנט אשר נרשם לקורס המקורי בשנת תש"ע  ומעוניין לגשת למועד מיוחד בשנת תשע"ג לא יהיה זכאי לכך ויאלץ להירשם ולשלם מחדש לקורס בסמסטר העוקב בו יתקיים הקורס !

* ראה מטה נוהל רישום לקורס חוזר.

  1. לאור החלטת גורמים מוסמכים באוניברסיטה החל משנת תשע"ג הרישום למועד מיוחד בתוכנית ללימודי תעודה כרוך בתשלום דמי בחינה בשיעור ובתנאים שייקבעו על ידי מוסדות האוניברסיטה . הסטודנט יחויב בתשלום באופן אוטומטי עם הגשת הבקשה דרך מדור שכ"ל בין אם ניגש בפועל לבחינה ובין אם לאו. כל חיוב בדמי בחינה מצטרף לחשבון שכר הלימוד וחלים עליו כל הכללים וההתחייבויות החלות על חוב שכר הלימוד .

 זאת למעט המקרים הבאים:

  1. חפיפה במועד של שתי בחינות ,לדוגמא: בחינה של התואר אל מול בחינה של התוכנית ללימודי תעודה .
  2. שרות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ-7 ימים לפני הבחינה, או שרות מילואים בזמן הבחינה . ( לחיילי המילואים ישנו תקנון נפרד )
  3. מחלה ממושכת  , אשפוז בבי"ח ,שמירת הריון לידה וכו' . זאת בתנאי שעקב המחלה נבצר מהסטודנט לגשת למועד א' וב' יחדיו.

 

בכל מקרה לא יאושר מועד מיוחד לשם שיפור ציון .

 

  1. מובהר בזאת כי ,סטודנט אשר לא ערך תוכנית לימודים באותו מסלול לימודים בו אושרה לו הבחינה בשנה"ל ונרשם למועד מיוחד יחויב ב10% משכ"ל (789 ש"ח ).
  2. יש לציין על גבי הטופס את הסמסטר בו מתקיימת הבחינה  ( א/ ב או קיץ ).
  3. יש למלא את המספר הקורס כפי שמופיע  בלוח הבחינות העדכני של אותו הסמסטר.
  4. יש להגיש את הבקשות למועד א' ו/או למועד ב' עד לתאריך 10.12.13  במייל info@barilan-cpa.co.il

             או בפקס 03-6359793 .

 

האישור הסופי להיבחן במועד המיוחד יינתן לסטודנט אך ורק לאחר אישורה של הרכזת האקדמית, והוא ישלח בדוא"ל לסטודנט דרך המערכת הממוחשבת של האוניברסיטה .

לכן חלה על הסטודנט החובה לדאוג לעדכן את כתובתו באתר בר אילן .

יש לקחת בחשבון כי מתן האישור אינו מיידי.לפיכך מסרו את הטופס בהתאם למועד שנקבע .

 

 

בסמסטר א' תשע"ד  מועד אחרון להגשת הטפסים הינו 10.12.13

 

בקשות שיוגשו באיחור לא תטופלנה משום סיבה !!!

    

 

**לידיעתך, בכל שאלה / הבהרה יש לפנות למזכירות התוכנית במייל ל:info@barilan-cpa.co.il     

 ולא למדור סטאטוס  !

 

 

 

 

נוהל רישום לקורס חוזר

הרינו להודיעכם כי לאור החלטת דרגים גבוהים באוניברסיטה שהתקבלו לאחרונה,

מעתה לא ניתן להירשם רטרואקטיבית לקורס אשר התקיים והסתיים בסמסטר הקודם.

משמע, לא ניתן יהיה להירשם לקורס חוזר לאחר קבלת התוצאות של מועד א' על מנת לגשת למועד ב' של אותו קורס .

 אי לכך , סטודנט אשר יודע מראש כי מגיע לו מועד מיוחד אחד ורוצה להבטיח את רישומו ל-2 מועדים מחוייב כבר בתקופת הרישום של תחילת הסמסטר לפנות למזכירות התוכנית לשלם ולהירשם מראש לקורס .

 

לברורים ניתן לפנות למזכירות התוכנית במייל info@barilan-cpa.co.il

 

 

ערעור על ציונים
ערעור על ציונים

בהתאם לנהלי אוניברסיטת בר אילן סטודנט רשאי לערער על ציון של בחינה תוך שלושה שבועות מיום פרסום הציון.

מובהר בזאת כי לא יתקבלו ערעורים לאחר פרק זמן זה.

סטודנט אשר מעוניין לערער על ציון הבחינה מתבקש לשלוח ערעור מפורט למזכירות התוכנית בדוא"ל בכתובת הבאה info@barilan-cpa.co.il.

להורדת טופס ערעור לחץ כאן.


דגשים חשובים:

1. תוצאות הערעור יכולות להיות במקרים מסוימים שיפור הציון, אך החלט גם הורדה בציון, או השארת הציון ללא שינוי.
2. סטודנט רשאי לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה.
3. במשך כל תקופת לימודיו זכאי הסטודנט למספר מרבי של 5 ערעורים.
4. בנימוקי הערעור יש לכלול פרטים הנוגעים אך ורק לצד האקדמי של הערעור. בכל מקרה שהנימוקים יכילו פרטים אישיים שאינם נוגעים לצד האקדמי, הערעור
    יפסל.
5. מחברתו של המערער/ת תיבדק שלא בפניו על-ידי הבוחן, תוך ידיעה שהציון שנקבע משקף לא רק את רמת הידיעות, אלא גם הצגתן בכתב.
6. יש להגיש את הערעור מודפס ולפרט את כל הסעיפים עליהם מבוקש ניקוד נוסף.
7. יש להדגיש כי בסמכותו של המרצה לבדוק את כל הבחינה ולא רק את הסעיפים אותם ציין הסטודנט בערעור.
8. בהתאם לתקנון האוניברסיטה ניתן לשנות ציון של בחינה בעקבות ערעור רק אם הציון הועלה לפחות ב- 5 נקודות!
9. לאחר בדיקת המחברת ע"י המרצה ותיקון הציון ביותר מ-5 נקודות כאמור לעיל,יועבר הערעור לרכזת האקדמית של התוכנית ולדקאן הפקולטה לאישור.

לאחר אישור הגורמים דלעיל תינתן תשובה סופית לגבי תוצאות הערעור.


אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31