כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
לימודי יסוד ביהדות
לימודי יסוד ביהדות

לאור אופייה המיוחד של האוניברסיטה והדגש על לימודי יסוד ביהדות ומורשת ישראל, כל סטודנט הלומד בתוכנית ללימודי תעודה בחשבונאות מחויב בלימוד קורס יהדות בעל 4 ש"ס, למעט סטודנט בוגר תואר ראשון או שני באוניברסיטת בר אילן ושלוחותיה בלבד שיש ברשותו אישור המעיד על כך.

מובהר בזאת כי קבלת הפטור מקורס יסוד מותנה בלימוד 14 נק"ז בלימודי יסוד.

סטודנט אשר למד בהיקף זהה במוסד לימוד שאינו בר אילן ושלוחותיה יכול להגיש בקשה לפטור מקורס ביהדות.

את השירות למילוי באופן מקוון של טופס הבקשה לפטור מלימודי יהדות ניתן לבצע באתר התוכנית במערכת המידע אישי:

תפריט -> מילוי טפסים -> טופס בקשה לפטור מקורס ביהדות.

הטופס המלא יועבר לבדיקתו של פרופסור יהושע שוורץ ראש המרכז ללימודי יסוד ביהדות.
חשוב להבהיר כי משך הטיפול בבקשה יערך עד שבועיים ותשובה סופית תשלח באופן ממוחשב ישירות למידע האישי של הסטודנט.

יש להגיש את הבקשה עד לתום הסמסטר הראשון בתוכנית. לאחר מועד זה, לא יתקבלו בקשות לפטור.

חשוב להבהיר כי הקורס ביהדות מובנה בתוכנית הלימודים והוא יופיע כחלק מתוכנית הלימודים.

סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר א′ בשנה"ל ילמדו קורס זה בסמסטר השני ללימודיהם.

סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר ב′ בשנה"ל ילמדו קורס זה בסמסטר הרביעי ללימודיהם.
 
קורס היסוד ביהדות הינו קורס חובה, בלעדיו לא יוכל הסטודנט לגשת לבחינות המועצה.


הנחיות כניסה לקורס המתוקשב ללימודי יסוד ביהדות

כניסה לאתר הקורס תתאפשר רק בסמסטר בו הינו מופיע כחלק מתוכנית הלימודים, והינך רשום במדור תוכניות לימודים כנכתב לעיל.

לאתר הקורס המתוקשב ללימודי יסוד ביהדות:

1. גש לאתר האוניברסיטה בכתובת www1.biu.ac.il
2. בפאנל העליון דבל קליק על סטודנטים
3. בחלון הניוט הימני גש ל: קורסים מידע ורישום -> קורסים מתוקשבים

ההנחיות לכניסה מופיעות בקישור הבא:
http://hl2.biu.ac.il/upload/misc/inpages/page_a.html
אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31