כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
שאלות ותשובות
אפשרויות הלימוד בישראל
אפשרויות הלימוד בישראל

כיום קיימים שני מסלולי לימוד של ראיית חשבון בישראל:

א. לימודים במסגרת חוץ אקדמית:
     ניתן לגשת באופן עצמאי למבחני מועצת רואי החשבון (ראה פירוט רשימת המבחנים בסעיף "תנאים לקבלת רשיון רואה-חשבון").

ב. לימודים במסגרת אקדמית:
     לימודים לתואר בכלכלה או מנהל עסקים בהתמחות ראשית חשבונאות.
     לימודי התואר מתפרסים על פני שלוש שנות לימוד אקדמיות.

לאחר סיום התואר בחשבונאות ניתן להתחיל בהתמחות בפרקטיקה במשך שנתיים.

לאחר סיום התואר יש לסיים בהצלחה גם את לימודי שנת ההשלמה בחשבונאות. שנה זו כוללת קורסים ייחודיים בנושאי חשבונאות שלא כלולים במסגרת לימודי התואר האמורים.

בוגר שסיים את לימודי התואר ושנת ההשלמה בחשבונאות זכאי ל-13 פטורים מתוך 15 מבחני מועצת רואי החשבון בישראל (ראה פירוט רשימת המבחנים בסעיף "תנאים לקבלת רשיון רואה-חשבון).

לפיכך עליו לגשת לשני המבחנים הבאים בקבוצת סופיות ב':

1. חשבונאות פיננסית מתקדמת
2. ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

שנת ההשלמה בחשבונאות מכינה את הסטודנטים למבחני ההסמכה הנ"ל.

התוכנית המוצעת מציעה לימודי חשבונאות למי שסיימו לימודי תואר ראשון במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל עדיפות תינתן לבוגרי תואר בכלכלה ו/או מנהל עסקים.

התוכנית כוללת את כל לימודי החשבונאות (כולל שנת השלמה) הנלמדים במסגרת התואר האקדמי בחשבונאות וכן את שנת ההשלמה בחשבונאות. בסיומה ניגשים הסטודנטים לשני המבחנים של מועצת רואי החשבון כפי שפורטו לעיל.
המחזור הבא של התוכנית- סמסטר ב' תשע"ו‚ מרץ 2016

המחזור הבא של תוכנית זו יפתח בסמסטר ב תשע"ו:

מחזור זה יפתח בסמסטר ב': יום חמישי כ"ג אדר א' תשע"ו, 03.03.2016.                        

 
**
במחזור זה תפתח כיתה במסלול לימודים: בימי חמישי – שישי

 

 •  

לפרטים נוספים על תוכנית זו ולקבלת טפסי רישום ניתן ליצור קשר: בטלפון 6780*
שלוחה 1
advice@barilan-cpa.co.il
כתובת אינטרנט: www.barilan-cpa.co.il

 
פרטי התוכנית המוצעת

פרטי התוכנית המוצעת

בתקופה האחרונה פנו בוגרי תואר רבים למחלקה לכלכלה באוניברסיטה בבקשה לאפשר להם ללמוד חשבונאות.

החלטנו להיענות לפניותיהם והרחבנו את תוכנית הלימודים הקיימת ע"י הוספת סט נוסף של כל הקורסים בחשבונאות (כולל קורסי שנת ההשלמה). הקורסים זהים בהיקף ובתוכן לקורסים הנלמדים במסגרת התואר ומי שיסיימו אותם יהיו זכאים להבחן בשני מבחני ההסמכה של מועצת רואי החשבון ("חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות") לצורך קבלת תעודה של רואה חשבון.

התכנית מיועדת לבוגרי תואר המעוניינים להרחיב את יריעת השכלתם המקצועית. מטרת התכנית היא לספק לבוגרים את כל הידע הנדרש על מנת לעסוק במקצוע ראיית החשבון ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. לצורך כך שיבצנו בקורסים הכלולים בתכנית הלימודים מרצים מובילים בעלי נסיון פרקטי בכל אחד מתחומי הלימוד.

פרוט התוכנית המוצעת : • התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, קיימת עדיפות בקבלה לבוגרי תואר בכלכלה ו/או מנהל עסקים.
 • לתשומת ליבכם: ניתן להצטרף לתוכנית במקביל לשנה השלישית בלימודי התואר הראשון, בתנאי שכבר למדתם את הקורסים הנדרשים לתוכנית וכן הנכם בוגרי שנה ב′ בכלכלה או מנהל עסקים בלבד.
 • התוכנית כוללת את כל הקורסים הרלוונטיים כדי לקבל את הפטורים ממבחני מועצת רואי החשבון והיא מותאמת באופן מדויק לתוכנית הלימודים של הסטודנטים הלומדים בתואר ראשון בכלכלה חשבונאות באוניברסיטת בר אילן או בתוכניות של מנהל עסקים וחשבונאות המתקיימות במוסדות אחרים .
 • התוכנית נפרסת על פני שבעה סמסטרים וכוללת גם את הקורסים הנלמדים במסגרת שנת ההשלמה בחשבונאות .
 • בתוכנית לומדים שלושה סמסטרים בשנה:          

           סמסטר א′           סמסטר ב′
           סמסטר קיץ
 

 • בכל שנה אקדמית נפתחים שני מחזורי לימוד: בסמסטר א′ ובסמסטר ב′.

הקורסים ירוכזו במתכונת הבאה:       

* יום לימודים מרוכז הכולל בין 10 ל-12 שעות לימוד אקדמיות .

* לימודים ביום שישי או באחד מימי השבוע בשעת אחה"צ בהיקף של 4-5 שעות לימוד אקדמיות.

שימו לב! עד הסמסטר הרביעי הלימודים ירוכזו ביום וחצי בשבוע

החל מהסמסטר החמישי ועד הסמסטר השביעי יתווספו ימי השלמה שבועיים.

בתום הסמסטר השביעי יערך מרתון לימודים מרוכז, במטרה להשלים את ההכנה למבחני ההסמכה של מועצת רואי חשבון. היקף הלימודים במרתון ייקבע בהתאם לצורך.      סטודנט שסיים את לימודיו בתוכנית יהיה פטור מכל מבחני מועצת רואי החשבון, פרט לשני מבחנים במסגרת סופית ב′:

חשבונאות פיננסית מתקדמת.
בקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות.
(המבחנים של מועצת רואי החשבון מתקיימים פעמיים בשנה – בחודשים יולי ודצמבר).


1. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל. ובלבד שסיימו בהצלחה את ששת הקורסים המנויים בסעיף 2 .

2. על מנת להתקבל לתוכנית יש לסיים בהצלחה את הקורסים הבאים:

   א. יסודות החשבונאות א′
   ב. מתמטיקה וחישובים מסחריים
   ג. מבוא לכלכלה - מיקרו
   ד. מבוא לכלכלה - מאקרו
   ה. סטטיסטיקה
   ו. מימון

3. תוכנית הלימודים תכלול קורסים בנושאי הלימוד הבאים:

א. חשבונאות פיננסית
ב. ביקורת חשבונות
ג. מסים
ד. חשבונאות ניהולית
ה. משפטים
 

 • סטודנט שלמד חלק מהקורסים בנושאים הנ"ל יהיה זכאי לקבלת פטורים בכפוף לכללים ולאישור של המחלקה לכלכלה:  הקורסים עליהם ניתן לבקש פטור: מבוא לתורת המשפט, דיני חוזים, דיני מיסים א′, דיני חברות, דיני עבודה, דיני מסחר.

4. בוגרי התוכנית יהיו זכאים לפטורים מכל מבחני ההסמכה של מועצת רואי החשבון בישראל פרט לשני המבחנים הבאים:

א. חשבונאות פיננסית מתקדמת

ב. ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות


* התוכנית תמשך שבעה סמסטרים. בחמשת הסמסטרים ילמדו הקורסים הכלולים במסגרת התואר בחשבונאות שני הסמסטרים האחרונים יכללו את הקורסים של שנת ההשלמה בחשבונאות. לאחר סיום הסמסטר החמישי ניתן להתחיל בהתמחות בפרקטיקה.

הלימודים יתפרסו על פני שלושה סמסטרים בשנה – סמסטר א′, סמסטר ב′ וסמסטר קיץ. האורך הכולל של תכנית הלימודים הוא כשנתיים וחצי.


 

 • יש לציין כי התוכנית אינה מעניקה תואר אקדמי. בוגרי התוכנית יקבלו תעודה מאוניברסיטת בר אילן המעידה על סיום לימודי החשבונאות עפ"י תוכנית הלימודים של המחלקה לכלכלה בחשבונאות. התעודה תהיה חתומה ע"י דיקן הפקולטה וראש המחלקה לכלכלה ויוטבע בה חותם אוניברסיטת בר אילן.
שכר לימוד
שכר לימוד

שכר הלימוד יקבע עפ"י התעריף המקובל באוניברסיטה בלימודי חשבונאות.

שכר הלימוד ישולם לכל סמסטר בנפרד.

הסטודנטים יהיו כפופים לכל הנהלים והכללים החלים על סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן.


תנאי קבלה לתוכנית
תנאי קבלה לתוכנית:

* תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה

* הסטודנט סיים בהצלחה את הקורסים הבאים:

   מבוא לכלכלה- מיקרו,
   מבוא לכלכלה- מאקרו
   מתמטיקה,
   סטטיסטיקה
   מימון
   יסודות החשבונאות.


התוכנית אינה מעניקה תואר נוסף לסטודנטים אלא
תעודה ופטורים ממבחני מועצת רואי החשבון.
תנאים לקבלת רשיון רואי חשבון
תנאים לקבלת רשיון רו"ח

עפ"י חוק רואה חשבון יש לעמוד בשלושה תנאים כדי לקבל תעודה של רואה חשבון:
 
 1.  בגיר 
 2. עמידה בבחינות רואי חשבון הנערכות מטעם מועצץ רואי חשבון.
 3. התמחות בראיית חשבון במשך שנתיים


מבחני ההסמכה של ראיית חשבון מתקיימים פעמיים בשנה.
המבחנים נחלקים לארבע קבוצות של מבחנים עפ"י הפירוט הבא:

 
שם הקבוצה נושא המבחן
ביניים א′ מבוא לחשבונאות
משפט עסקי
ביניים ב′ כלכלה
יסודות ביקורת החשב
תמחיר וחשבונאות ניהולית
 סופיות א′  סטטיסטיקה
חשבונאות פינסית
דיני תאגידים ומסחר
מימון
טכנולוגיות מידע
דיני מסים א′ 
 סופיות ב′  תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת
חשבונאות פיננסית מתקדמת
דיני מסים ב′            
ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

 
אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31