כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
הרשמה מקוונת

תנאים לקבלת ערכת רישום ללימודי תעודה הינם:

א. תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה עדיפות תינתן לבוגרי כלכלה ו/או מנהל עסקים.

ב. הסטודנט סיים בהצלחה את הקורסים הבאים:

1. מבוא לכלכלה- מיקרו,
2. מבוא לכלכלה- מאקרו
3. מתמטיקה,
4. סטטיסטיקה
5. יסודות המימון
6. יסודות החשבונאות

על מנת להרשם כמועמד/ת לתכנית הלימודים יש למסור את ערכת הרישום מלאה שתכלול את המסמכים הבאים:

1. טופס פרטים אישיים והצהרת המועמד/ת.
2. צילום תעודת הזהות של המועמד/ת (תעודה + ספח).
3. תעודה המעידה על סיום תואר ראשון ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
4. גליון ציונים מלא ורשמי של התואר.
5. סטודנטים המצויים בשנה האחרונה ללימודי התואר יגישו את גיליון הציונים המתייחס לקורסים שעברו עד כה וכמו כן יחתמו על הצהרה לפיה הם מתחייבים להשלים את התואר.

הרישום לתוכנית לא כרוך בתשלום.

לאחר הרישום יישלחו למועמדים מכתבי קבלה / דחייה.
למכתבי הקבלה תצורף תכנית הלימודים של הסמסטר הראשון ושוברי תשלום
שכר הלימוד לסמסטר הנ"ל.

מספר המקומות בתכנית הינו מוגבל, לכן אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שלא להגיש מועמדות לתכנית אם עדיין לא קיבלתם החלטה סופית כי אכן הנכם מעוניינים ללמוד בתכנית. מועמד שיתקבל ולא יחל בפועל את לימודיו בתכנית גורם לכך שמועמד אחר שהיה מעוניין ללמוד ידחה.

  • לקבלת ערכת רישום ניתן ליצור קשר בטלפון 6780* או לכתובת מייל : advice@barilan-cpa.co.il
אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31