כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
לוח הודעות כללי
טפסים להורדה
הנחיות לגבי מועד מיוחד ( כדרישה אחרונה ) לקראת בחינות המועצה בדצמבר
הודעה על אזהרות ועונשים של ועדת משמעת
חזון מגשים חלום של Ernst & Young
הודעה בדבר החלטת הרקטור בנוגע לרישום מאוחר
הודעה חשובה מראש מנהל הסטודנטים
הנחיות חשובות מהסמנכ"ל לענייני סטודנטים
הנחיות כלליות לקורס המתוקשב בחגי ישראל
נוהל חדש לגבי רישום לקורס חוזר בתום הסמסטר
מיקום‚ שעות קבלה ומענה טלפוני - מזכירות לימודי חשבונאות
החמרת הענישה ע"י ועדת משמעת.
הנחיות פתיחת תיק ורישום לבחינות המועצה דצמבר -2016
מערכת שעות ב' תשע"ו -שנת השלמה שנה ד'
הסבר אודות אתר תכני הלימוד של קורסי לימודי תעודה
לוח בחינות מרוכז לכלל המחזורים - לשנת תשע"ו סמסטר ב' ( כולל נוהל הגשת מועד מיוחד )
לוח בחינות סופיות לעתידים לגשת לבחינות המועצה בדצמבר 2016
ימי השלמה לקראת המועצה בדצמבר 2016
מערכת שעות קיץ תשע"ו - סמסטר 2
מערכת שעות קיץ תשע"ו - סמסטר 3
מערכת שעות קיץ תשע"ו - סמסטר 5
מערכת שעות קיץ תשע"ו - סמסטר 6
חשוב ביותר : הנחיות רישום לסמסטר קיץ תשע"ו
מערכת שעות א' תשע"ז - סמסטר 7
מערכת שעות א' תשע"ז - סמסטר 6
מערכת שעות א' תשע"ז - סמסטר 4
מערכת שעות א' תשע"ז - סמסטר 3
מערכת שעות א' תשע"ז - סמסטר 1
מערכת שעות א' תשע"ז - שנה ד'
הנחיות רישום לשנה"ל תשע"ז במערכת הפריא"ל
לוח בחינות סמסטר א' תשע"ז- כולל הנחיות רישום למועד מיוחד
משרה במנהל הרכש בחשב הכללי - משרד האוצר
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז - סמסטר 7
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז -סמסטר 5
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז -סמסטר 4
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז -סמסטר 2
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז -סמסטר 1
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז - שנה ד
מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ז - שנה ג
עדכונים חשובים לקראת החלפת המערכות באוניברסיטה
אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31