כניסת משתמשים
 זכור אותי שכחת סיסמה?
כניסת משתמשים
מערכת שעות א' תשע"ז - שנה ג
 
שלום רב,
להלן מערכת השעות לסמסטר א' תשע"ו אשר יחל בשבוע של 06.11.16

תכנית לימודים - שנת השלמה בחשבונאות שנה ג'

 
סמסטר א' תשע"ז נובמבר 2016 עד פברואר  2017   (יום ראשון 06/11/2016 יום אחרון 05/02/2017)
 
יום בשבוע קוד הקורס שם הקורס שם המרצה שעות לימוד כיתת לימוד
ראשון -------- חשבונאות פיננסית* רו"ח מנחם מורד 08:30-16:30 בניין 604
כיתה 102
ראשון 66-704-01 דיני מיסים ב'** גב' ליאת ארמי 17:00-18:30
19:00-20:30
בניין 604
כיתה 102
שלישי 66-391-01 חשבונאות מתקדמת א'* רו"ח יאיר שהרבני 08:00-13:30
 
בניין 905
כיתה 63
 
 
* בסוף הסמסטר יתקיים מבחן על כל החומר שנלמד בחשבונאות
   פיננסית.
** קורס השייך לשנת השלמה בחשבונאות .
 
  • אין לקחת קורסים על שעות הלימוד ביום ראשון 08:00-17:00 למרות ששעות הקורס אינם מופיעות בפריא"ל .
 
 
סמסטר ב' תשע"ז מרץ 2017 עד יוני 2017 (יום ראשון 14/03/2017 יום אחרון 28/06/2017)
 
יום בשבוע קוד הקורס שם הקורס שם המרצה שעות לימוד כיתת לימוד
שלישי 66-392-01
66-394-01
חשבונאות מתקדמת ב' / ניתוח דוחות כספיים* רו"ח יאיר שהרבני 08:00-14:30
15:00-17:00
בניין 905
כיתה 63
חמישי -------- חשבונאות פיננסית / ניתוח דוחות כספיים*   רו"ח מנחם מורד 08:30-16:30
 
בניין 604
כיתה 102
חמישי 66-705-01 מיסים מתקדמים**  

 
רו"ח דקלה אקסול   17:00-18:30
19:00-20:30
בניין 604
כיתה 101
 
 
* בסוף הסמסטר יתקיימו שני מבחנים - מבחן בחשבונאות פיננסית
  ומבחן בניתוח דוחות כספיים. חלוקת החומר בין המבחנים תיקבע
  בהמשך.
   ** קורס השייך לשנת השלמה בחשבונאות.
 
  • אין לקחת קורסים על שעות הלימוד ביום חמישי 08:00-17:00 למרות ששעות הקורס אינם מופיעות בפריא"ל .
 
                                                                                     
אוגוסט 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31